ติวเตอร์การบิน “Tutor Kanbin”

อันดับ 1 ด้านการติว เพื่อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน
จากทีมงานนักบิน และศิษย์เก่าจากสถาบันการบินพลเรือน
ด้วยความแม่นยำในการเก็งข้อสอบ ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ดำเนินการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ปี เราพร้อมทุ่มเทประสบการณ์ในการนำน้องๆเข้าสู่รั้ว สถาบันการบินพลเรือน ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้ว ครองสถิติอันดับ 1 ในการติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน 5 ปีซ้อน

 

tab

mem 

 1.

 นาย จามร อนุรักษ์กิจ

    1.

     น.ส. ภัคจิรา สนิทสนม

 2.

 นาย วัฒนพงษ์ สุนทรธรรม

    2.

     นาย ภัทรพล เอี่ยมยัง

 3.

 น.ส. กฤติกา สาลีวัฒน์

    3.

     นาย ชนสิษฎ์ จันทร์แสง

 4.

 น.ส. โชติมา จึงรักษา

    4.

     นาย วุฒิภัทร ศรีสำราญ

 5.

 น.ส. สกาวเดือน ศรีประสงค์

    5.

     น.ส. เบญญาภา พุกอูด

 6.

 นาย เทพทวี สมชัย

    6.

     น.ส. สิริยาพร มูลแก่น

 7.

 นาย สมเกียรติ วงค์เจริญ

    7.

     น.ส. วรัญญา อย่าลืมญาติ

 8.

 น.ส. นุชนารถ เทียนสว่าง

    8.

     

 9.

 น.ส. กมลรัตน์ เวชกรรม

    9.

     

 10.

 น.ส. วีรยา หัตถโกวิทย์

    10.

     

 11.

 

    11.

     

 12.

 

    12.

     

 13.

 

    13.

     

 14.

 

    14.

     

 15.

 

    15.

   

 16.

 

    16.

     

 17.

 

    17.

     

 18.

 

    18.

     

 19.

 

    19.

    

 20.

 

    20.

     

 21.

 

    21.

     

 22.

 

    22.

     

 23.

 

    23.

     

 24.

 

    24.

     

 25.

 

    25.

     

 26.

    26.

     

 27.

    27.

     

 28.

    28.

     

 29.

    29.

     

 30.

 

    30.

    

 31.

 

    31.

     

 32.

 

    32.

    

 33.

 

    33.

     

 34.

 

    34.

     

 35.

 

    35.

     

 36.

 

    36.

     

 37.

 

    37.

     

 38.

 

    38.

     

 39.

 

    39.

    

 40.

 

    40.

     

 

 

 

 

b2

 

 

 

 

map1

tran

mp
p

click

4

 

 

 

 

006

p1        

Picture Gang

r s

 

welcome

pic1

pic2

 

pic3

pic5

pic

pic7

pic

pic8

pic9

banner1
banner10


 

 

pic22
food1

tab6
food2

o

 

party

u

party

party5
fly3


som

 

som3

som6

 

poy


edit

remark

iv

in1
in2
in4
in6


 

 


rid

f

 

 

 

tu

b

in2

 

r1

 

 

 

kanbin

visitor

 

ritt

fb

 

W

tab-sheet

sheet

lax1

r1

r2

r3

 

elcom