ติวเตอร์การบิน “Tutor Kanbin”

อันดับ 1 ด้านการติว เพื่อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน
จากทีมงานนักบิน และศิษย์เก่าจากสถาบันการบินพลเรือน
ด้วยความแม่นยำในการเก็งข้อสอบ ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ดำเนินการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ปี เราพร้อมทุ่มเทประสบการณ์ในการนำน้องๆเข้าสู่รั้ว สถาบันการบินพลเรือน ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้ว ครองสถิติอันดับ 1 ในการติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน 5 ปีซ้อน

 

tab

memfinal2

b2

 

 1.

 น.ส. ปรียานุช บุญพิทักษ์

    

     

 2.

 น.ส. วิชชุดา แจ้งประสิทธิ์

    

     

 3.

 น.ส. วีรยา สุขคะเน

    

     

 4.

 นาย กิติรัตน์ ชื่นแก้ว

    

 

 5.

 นาย วิษณุ สุนทรกิจ

    

     

 6.

 น.ส. อรทัย พรหมสุวรรณ

    

     

 7.

 น.ส. รวงเพชร กมลทิพย์

    

     

 8.

 นาย ไพฑูรย์ อนุรักษ์สุนทร

    

     

 9.

 นาย วิชิด นนท์จารึก

    

     

 10.

 น.ส. นุชนารถ ตระกูลสินธร

    

     

 11.

 น.ส. อิสสรียา เย็นชื่น

    

     

 12.

 น.ส. ชุลิตา ฉวีภักดิ์

    

     

 13.

 นาย กันต์ธีร์ บุญรัตนอุดม

    

     

 14.

 

    

     

 15.

 

    

     

 16.

 

    

     

 17.

 

    

     

 18.

 

    

     

 19.

 

    

     

 20.

 

    

     

 21.

 

    

     

 22.

 

    

     

 23.

 

    

    

 24.

 

    

     

 25.

 

    

     

 26.

    

     

 27.

    

     

 28.

    

 

 29.

    

    

 30.

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

map1

tran

mp
p

click

4

 

 

 

 

006

p1        

Picture Gang

r s

 

welcome

pic1

pic2

 

pic3

pic5

pic

pic7

pic

pic8

pic9

banner1
banner10


 

 

pic22
food1

tab6
food2

o

 

party

u

party

party5


word

in
fly1
fly3


som

son1

som3

som6

ss

poy


edit

remark

iv

in1
in2
in4
in6

psom
s1

ts

solo

tp
rid

f

rid1

au

 

tu

b

in2

 

r1

 

 

 

kanbin

visitor

 

ritt

fb

 

W

tab-sheet

sheet

lax1

r1

r2

r3

 

elcom